Spätný zber použitých náhradných dielov

SPÄTNÝ ZBER POUŽITÝCH AUTOBATERIÍ A AKUMULÁTOROV – OZNAM PRE KLIENTOV

Vážení klienti,

spoločnosť T.O.P. AUTO Bratislava, a.s. si Vás týmto dovoľuje informovať, že v súlade s ustanoveniami  zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako distribútor automobilových batérií a

akumulátorov vykonáva spätný zber použitých automobilových batérií a akumulátorov. Použité autobatérie a akumulátory je možné odovzdať  bezplatne v prevádzkových priestoroch spoločnosti na Rožňavskej ul. č. 30

v Bratislave počas celej prevádzkovej doby.   

Prevádzková doba: Po – Pia: 8,00 – 18,00


 

SPÄTNÝ ZBER POUŽITÝCH ODPADOVÝCH PNEUMATÍK – OZNAM PRE KLIENTOV

Vážení klienti,

spoločnosť T.O.P. AUTO Bratislava, a.s. si Vás týmto dovoľuje informovať, že v súlade s ustanoveniami  zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonáva spätný zber odpadových pneumatík.

Odpadové pneumatiky je možné odovzdať  bezplatne v prevádzkových priestoroch spoločnosti na Rožňavskej ul. č. 30 v Bratislave počas celej prevádzkovej doby. Bezplatný zber odpadových pneumatík nie je viazaný na  kúpu

novej pneumatiky alebo iného tovaru.  

Prevádzková doba: Po – Pia: 8,00 – 18,00