JAGUAR LAND ROVER PREDSTAVUJE ĎALŠIU ETAPU PLÁNOV GLOBÁLNEJ EXPANZIE

jlr_logo_241_Cropper_Header

  • Podpis memoranda o zámere vybudovať novú továreň na Slovensku
  • Nahliadnutie do ďalšej etapy expanzných plánov spoločnosti zameraných na podporu konkurencieschopného globálneho podnikania v budúcnosti
  • Globálna expanzia spoločnosti Jaguar Land Rover podporuje dlhodobé investície do nových vozidiel a technológií vo Veľkej Británii

Coventry, Veľká Británia, 11. augusta 2015 – Spoločnosť Jaguar Land Rover podpísala s vládou Slovenskej republiky memorandum o zámere vybudovať nový výrobný závod v západoslovenskom meste Nitra. Slovensko so svojím rozvinutým automobilovým priemyslom je atraktívnou príležitosťou na rozvoj.
Toto rozhodnutie znamená ďalší krok v rámci stratégie spoločnosti zameranej na upevnenie pozície konkurencieschopného globálneho podniku, čo sa snaží dosiahnuť rozširovaním svojich výrobných prevádzok na nové miesta sveta.

Veľká Británia tvorí základným kameň podnikania spoločnosti Jaguar Land Rover. Stále stojí v centre jej dizajnérskych, konštruktérskych a výrobných kapacít. Za posledných päť rokov zamestnala spoločnosť Jaguar Land Rover viac ako 20 000 ľudí, vďaka čomu jej pracovná sila presiahla hranicu 36 000 zamestnancov. Zároveň investovala viac ako 11 miliárd libier do tvorby nových produktov a na kapitálové výdavky.

V tomto období spoločnosť intenzívne investovala do svojich automobilových výrobných prevádzok vo Veľkej Británii, menovite Castle Bromwich, Halewood a Solihull, v snahe podporiť uvedenie úplne nových vozidiel, ako napríklad Jaguar XE, Jaguar F-PACE, Range Rover Evoque a Land Rover Discovery Sport. Spoločnosť Jaguar Land Rover okrem toho investovala viac ako 500 miliónov libier do nového centra na výrobu motorov vo Veľkej Británii a vytvorila tak 1 400 nových pracovných miest v regióne Midlands. Navyše plánuje rozšíriť svoje moderné konštrukčné a dizajnové centrum v časti Whitley mesta Coventry a investovať do národného centra automobilových inovácií (National Automotive Innovation Centre) na Warwickskej univerzite. Trvalé investície spoločnosti Jaguar Land Rover podporujú plnenie širšej priemyselnej stratégie Veľkej Británie.

Dr. Ralf Speth, generálny riaditeľ spoločnosti Jaguar Land Rover, uviedol: „Globálne rozširovanie nášho podnikania je zásadne dôležité pre jeho dlhodobý, silný rast. Rovnako ako tým vytvárame dodatočné kapacity, umožňuje nám to investovať do vývoja viacerých nových vozidiel a technológií, čo zasa podporuje vznik pracovných miest vo Veľkej Británii.

„Slovensko so svojím rozvinutým automobilovým priemyslom je pre nás atraktívnou príležitosťou na rozvoj. Nová továreň rozšíri rady našich súčasných prevádzok vo Veľkej Británii, Číne, Indii, vrátane budovaného závodu v Brazílii.“

Realizačná štúdia, pripravovaná v spolupráci so slovenskou vládou, preskúma plány na výstavbu továrne s inštalovanou kapacitou až 300 000 vozidiel v priebehu nasledujúcich desiatich rokov. V súlade s odhodlaním spoločnosti Jaguar Land Rover vyrábať viac odľahčených automobilov by závod vyrábal celý rad hliníkových vozidiel značky Jaguar a Land Rover. Očakáva sa, že prvé automobily vyjdú z výrobnej linky v roku 2018.

Po rozsiahlej analýze viacerých lokalít vrátane Európy, Spojených štátov a Mexika si spoločnosť Jaguar Land Rover za preferovanú lokalitu zvolila Slovensko. Nachádza sa v blízkosti silného dodávateľského reťazca a kvalitnej logistickej infraštruktúry. Konečné rozhodnutie, založené na výsledkoch realizačnej štúdie, sa očakáva koncom tohto roka.

Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico povedal: „Slovenská vláda je potešená, že si nás spoločnosť Jaguar Land Rover vybrala ako preferovanú lokalitu pre túto realizačnú štúdiu.

Sme odhodlaní rozvíjať na Slovensku vysokokvalitný automobilový priemysel a ak by sme uspeli, táto investícia by predstavovala významný krok vpred pri dosahovaní tohto cieľa. Znamenalo by to pre našu krajinu posilnenie širšej priemyselnej stratégie a zároveň prínos pre celú Európsku úniu.

Tešíme sa na úzku spoluprácu so spoločnosťou Jaguar Land Rover počas nasledujúcich mesiacov, aby sme v rokovaniach pokročili.“

Spoločnosť Jaguar Land Rover dosiahla v minulom roku významný pokrok pri budovaní svojich výrobných prevádzok po celom svete. Otvorila nový spoločný podnik v Číne a koncom roka 2014 začala s výstavbou výrobného závodu v Brazílii. Zakladanie nových závodov vo svete umožňuje spoločnosti Jaguar Land Rover posilniť svoju prítomnosť v regiónoch, ktoré vykazujú značný rastový potenciál, chrániť sa proti menovým fluktuáciám a dosiahnuť efektívnejšie podnikanie s globálnou konkurencieschopnosťou.

Poznámky pre médiá:

 V roku 2015/2016 investuje spoločnosť Jaguar Land Rover 3,6 miliardy libier do vytvorenia nových vozidiel a na kapitálové výdavky. V rovnakom období uvedie 12 nových a vynovených vozidiel vyrábaných v britských závodoch automobilky, ako napríklad model Jaguar F-PACE zo závodu Solihull.

 Jaguar Land Rover má vo Veľkej Británii tri automobilové výrobné závody a nové centrum na výrobu motorov:
o Castle Bromwich vyrába modely Jaguar XF, Jaguar XJ a Jaguar F-TYPE a zamestnáva 3 500 ľudí.
o Halewood vyrába modely Range Rover Evoque a Land Rover Discovery Sport a zamestnáva 4 500 ľudí.
o Solihull vyrába modely Range Rover, Range Rover Sport, Land Rover Discovery, Land Rover Defender a Jaguar XE a zamestnáva 9 000 ľudí.
o Centrum na výrobu motorov vyrába rad motorov „Ingenium“, počnúc 2,0-litrovým vznetovým motorom pre model Jaguar XE. Plánovaný počet zamestnancov je 1 400.

 Jaguar Land Rover má dve výrobné prevádzky v zámorí a montážnu prevádzku v Indii:
o Spoločný podnik v Číne s názvom Chery Jaguar Land Rover vyrába modely Range Rover Evoque a Discovery Sport. Zamestnáva viac ako 2 500 ľudí.
o V Brazílii vznikne prvý výrobný závod v zámorí s plnou majetkovou účasťou spoločnosti. Jeho prevádzka sa spustí začiatkom roka 2016 a bude sa v ňom vyrábať model Discovery Sport. Plánovaný počet zamestnancov je približne 400.
o Spoločnosť Jaguar Land Rover má od roku 2011 montážnu prevádzku v Indii, kde sa v súčasnosti montujú modely Range Rover Evoque, Jaguar XF a XJ.

 Spoločnosť Jaguar Land Rover podpísala dohodu o výrobe s rakúskou spoločnosťou Magna Steyr.

 V roku 2014 predala spoločnosť Jaguar Land Rover 462 678 vozidiel, čo predstavuje zvýšenie o 9 %. Z toho bolo 81 570 vozidiel značky Jaguar a 381 108 vozidiel značky Land Rover.

 V prvom štvrťroku 2015/2016 predala spoločnosť v Európe takmer 30 000 vozidiel, čo predstavuje zvýšenie o 28 %.

 Jaguar Land Rover plánuje na nasledujúcich 5 rokov 50 produktových akcií.

 Spoločnosť Jaguar Land Rover je jedným z najväčších britských vývozcov a viac ako 80 % jej príjmov pochádza z exportu.