Kariéra

Spoločnosť T.O.P. AUTO Bratislava, a.s. ponúka pracovné príležitosti pre tých, ktorí majú záujem získať nové profesionálne skúsenosti v oblasti automobilového priemyslu, a ktorí chcú rozvíjať svoje odborné zručnosti.

V súčasnosti obsadzujeme pracovnú pozíciu:

 • Predajca/Manažér certifikovaných jazdených vozidiel JAGUAR LAND ROVER- APPROVED

  T.O.P. Auto Bratislava a.s. hľadá do tímu nadšenca jazdených vozidiel, ktorý rád čelí výzvam, hľadá vždy „ako áno“, nevyhovára sa, je dôsledný, pozná proces výkupu vozdiel, šikovného a obchodníka a hlavne potenciálneho lídra oddelenia predaja jazdených vozidiel.

  Pozícia má veľký potenciál a príležitosť na vybudovanie oddelenia APPROVED – certifikovaný predaj jazdených vozidiel JAGUAR/LAND ROVER. Je to taktiež výnimočná možnosť na postup na riadiaceho pracovníka a ponúka možnosť reprezentovať významnú značku v prémiovom segmente – JAGUAR, LAND ROVER.

  Hlavné úlohy a zodpovednosti:

  NÁKUP A PREDAJ PREVERENÝCH JAZDENÝCH VOZIDIEL

  • Určuje cenu vozidla a vypočítava náklady na výmenu dielcov a optimalizuje tak hodnotu pre predajcu v súlade so zásadami pre návratnosť investícií.
  • Určuje a upravuje cenu preverených jazdených vozidiel tak, aby odrážala cenu na obstaranie a prípravu vozidla, trhovú hodnotu a ciele pohybu zásob a zároveň bola na trhu konkurencieschopná. Analyzuje možné budúce zmeny hodnoty zásob a na základe nich stanovuje cenu, prípadne rozhoduje o zbavení sa vozidla.
  • Nakupuje a predáva vozidlá s pomocou rôznych externých organizácií, dbajúc na ziskovosť a návratnosť investícií.
  • Odsúhlasuje a riadi všetky lakýrnicke práce, opravy a výmeny dielcov na jazdených vozidlách, čím zabezpečí, aby všetky vozidlá spĺňali príslušný štandard pre vystavenie a predaj.
  • Zabezpečuje, aby všetky preverené jazdené vozidlá Jaguar Land Rover pred vystavením v plnej miere spĺňali požadovaný štandard. Vozidlá musia byť v bezchybnom stave tak, ako to definuje manuál JLR Approved Pre-Owned Operating Manual.
  • Monitoruje a preveruje dostupné údaje o cenách preverených jazdených vozidiel a správaní kupujúcich a prispôsobuje im výber, zloženie a profily vozidiel s cieľom nakupovať len žiadané vozidlá, ktoré prinesú čo najvyšší zisk a čo najrýchlejšiu návratnosť investícií.
  • Udržiava dohodnutú ročnú mieru pohybu zásob, vytvárajúc priamy vzťah medzi úrovňou a dostupnosťou zásob a objemom predaja.

  VYSTAVOVANIE PREVERENÝCH JAZDENÝCH VOZIDIEL

  • Zabezpečuje dodržiavanie smerníc pre preverené jazdené vozidlá JLR a výstavné priestory a správne používanie reklamných materiálov a materiálov predajného miesta.
  • Zodpovedá za vystavovanie preverených jazdených vozidiel (vrátane virtuálnej prezentácie) v súlade so smernicami JLR.
  • Zadáva a aktualizuje údaje predajcu zadávané do systému JLR Approved Vehicle Locator, pridáva alebo odstraňuje vozidlá a aktualizuje informácie o nich v súlade so smernicami JLR.

  RIADENIE VÝKONNOSTI

  • Meria výsledky oddelenia (predaj, ziskovosť, mix modelov, predaj produktov financovania a poistenia, spokojnosť zákazníkov, atď.) a prijíma opatrenia na dosahovanie cieľov (napr. zmeny prístupu k správe zásob).
  • Zabezpečuje, aby všetky administratívne systémy, výkazy a záznamy obsahovali aktuálne a presné údaje.
  • Má prehľad o tom ako funguje predaj jazdených vozidiel u konkurencie – predovšetkým u prémiových značiek nachádzajúcich sa v blízkosti predajcu.
  • Spolupracuje s kolegami v rámci predajne s cieľom poskytovať bezchybné služby a zaistiť maximálnu spokojnosť zákazníka.

  TÍMOVÁ PRÁCA

  • Využíva znalosť KPI a smerníc predaja preverených jazdených vozidiel (napr. smernice pre preverené jazdené vozidlá) pri organizácii vlastnej práce a spolupráci s ostatnými členmi tímu.
  • Aktívne identifikuje opakujúce sa problémy, ktoré majú vplyv na spokojnosť zákazníka, a informuje o nich príslušných kolegov (napr. Sales Directora). Spolupracuje na projektoch s cieľom neustále zlepšovať pracovné postupy.

  SPRÁVA DOPYTOV

  • Pripravuje, plánuje a realizuje účinné aktivity zamerané na identifikovanie a získavanie potenciálnych zákazníkov.
  • Telefonuje s potenciálnymi zákazníkmi, aby porozumel ich požiadavkám, rozvíja osobné vzťahy a predajné príležitosti.
  • Zaznamenáva všetky obchodné aktivity do CRM systému a pracuje efektívne s plánovaním a udržiavaním s aktívnymi aj potenciálnymi zákazníkmi.
  •  

  VYSTAVOVANIE a PREZENTÁCIA PREVERENÝCH JAZDENÝCH VOZIDIEL

  • Zabezpečuje dodržiavanie smerníc pre preverené jazdené vozidlá JLR a výstavné priestory a správne používanie reklamných materiálov a materiálov predajného miesta.
  • Zodpovedá za vystavovanie preverených jazdených vozidiel (vrátane virtuálnej prezentácie) v súlade so smernicami JLR
  • Zadáva a aktualizuje údaje predajcu zadávané do systému JLR Approved Vehicle Locator, pridáva alebo odstraňuje vozidlá a aktualizuje informácie o nich v súlade so smernicami JLR

   

  CV zašlite na:

  kariera@topautobratislava.sk